about a tea [p52 | w46]

A bit simple composition this week. Theme is “about a coffee or tea” and while main picture is mainly about a tea, two others below are moving more towards the coffee area… Very close theme for me, as a day without an espresso is a tough day. Not many of them though! 🙂

Pomerne jednoduchá kompozícia tento týždeň. Téma je O káve alebo o čaji a aj keď hlavný záber (vyššie) je hlavne o čaji, ďalšie dva nižšie sa presúvajú smerom ku káve. Veľmi blízka téma pre mňa, nakoľko deň bez espressa je pre mňa teda ťažkým dňom. Chvalabohu ich nie je veľa! 😉

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.