about negative space

Few weeks ago we had in our Project52 theme called “Negative space” and I was surprised to find out, how many people had a trouble to visualize this idea. Many many times it was represented by something negative. Negative emotions, negative thoughts, negative places etc… But the idea of negative space has nothing to do with any negative thoughts! To help my fellow friends and photographers, I have decided to go through my library and put together images from my archive, which I believe represent powerful photography concept of negative space quite well and will help to get the idea by examples. When shooting negative space, don’t forget – it is not about negativity… it is more about the space! You want to find a vast spaces, mostly without anything or with a boring, uninterested pattern… and then somewhere in the picture (typically towards the corner and at the intersection of golden thirds) BOOM! there’s something unexpected, which will break the picture. This “unexpected” will bring the meaning, will give the scale, will explain the rest of the space… So it will be the contrary (hence negative, meaning opposite) to the rest of the available, but unused space…As always, picture is worth thousand words, so let me show you what I mean in following examples. Spain Switzerland Pred pár týždňami sme v našej skupine Projektu52 mali tému s názvom “Negatívny priestor” a bol som vážne prekvapený, koľkým ľuďom robilo problém vizuálne stvárnenie tejto témy. Mnohí ľudia to vyjadrovali niečím negatívnym. Negatívnymi emóciami, negatívnymi myšlienkami, negatívnymi miestami atď…  A pritom stvárnenie negatívneho priestoru nemá nič do činenia s negatívnymi myšlienkami! Aby som pomohol k lepšiemu pochopeniu tohto skvelého fotografického konceptu, prešiel som cez svoj archív a povyťahoval zábery, ktoré si myslím, že dosť dobre reprezentujú negatívny priestor a môžu to tak […]

guess what is it [p52 | w21]

I love to look at the ordinary things with my macro lenses… One can find beauties! Would you guess what is it? No, it is not a fluffy furry toy of my kids. It is a close up of few months too old almonds… Well. There is a beauty in it, you have to admit! 😉 Nikon D800, Nikkor macro 105mm, f/36, 4sec, ISO 100. Fired with remote control and Mirror Lock Up has been on. Zbožňujem sa pozerať na obyčajné veci cez moj makro objektív, vtedy človek objaví nádhery! Skúsili by ste si tipnúť, čo to je? Nie, veru nie je to chlpatý plyšák mojich detí… Je to pohľad riadne zblízka na niekoľko mesiacov príliš staré mandle… Nuž. Ale musíte uznať, že v tom je kúsok nádhery! 😉  

when mother Nature paints

When mother Nature paints, we can just watch observe and get inspired… And I loved to observe this beauty few weeks ago, near Benešov (close to Prague), Czech republic… Canola seed fields in the background with an extra bright clover field in the foreground… Keď Príroda maľuje, tak my smrteľníci môžeme len z diaľky pozerať a nechať sa inšpirovať… A ja som si veru užil pozeranie na túto krásu pred pár týždňami neďaleko Benešova v Čechách. Polia repky olejnej v pozadí spolu s extra výraznou fialovou v popredí namaľovanou ďatelinovými kvetmi…

bicycle / looking down [p52 | w22]

Looking up is great. Looking down is also cool. Especially with a late afternoon light which is painting beautifully long shadows. Pozerať sa hore je skvelé. Ale pozerať sa smerom dole je tiež zábava. Ozbvlášť keď je k dispozícii neskoré popoludňajšie svetlo, ktoré vie namaľovať krásne dlhé tiene.

sunset in zagreb

Sunset from the special viewpoint in Zagreb also looks magnificent, right?