kitchen – project 52 | week 5

Can you guess what is it? Well, believe or not, it is cauliflower! Very curly one. When I saw it in our supermarket, I couldn’t resist and had to buy one for my kitchen theme. Under macro lens it really looks like a giant hill. And that repeating pattern… Wow! I have really enjoyed… Both photographically and also later gastronomically! 😉
PS: BTW, official name according wiki is “Brocolli Romanesco”, known also as “Cauliflower Romanesco”… Well, looks like this fractal vegetable has some serious identity issue!

Nikon D810, Nikkor 105mm, f/20 @ 1.5sec

Spoznáte čo to je? Verte, alebo nie ale je to karfiol!Taký riadne kučeravý. Keď som ho stretol v našom supermarkete, tak som nedokázal odolať a musel som si jeden kúpiť do mojej “kuchynskej” témy. Pod makro objektívom to fakt vyzeralo ako obrovské kopce. A ten opakujúci sa vzor… Wow! Fakt som si to užil – fotograficky a neskôr aj gastronomicky! 😉
PS: Mimochodom, ako som neskôr zistil na wiki, oficiálny názov je “Brokolica Romanesco”, známa tiež aj ako “Karfiol Romanesco”… Nuž, včul buď múdry! No, vyzerá to, že táto fraktálna zelenina má zjavne nejaké problémy s vlastnou identitou! 😉

The real picture of cauliflower/broccoli.
Karfiol/brokolica v plnej kráse.

Leave a Reply

Your email address will not be published.