human body – project 52 | week 4

Head is a part of human body too, right? I say it counts for Project52! 😉
One of the rotating and zooming shot from my recent workshop in Prague. “Model” was actually a poster in the pharmacy shop window…. Thanks to my participants we had a lot of fun, despite the freezing cold!

Rozhodol som sa, že hlava sa ráta za ľudské telo a tak mám vstup do projektu 52 😉 
Zábor nafotený počas série zoomovanie a rotovania na mojom nedávnom workshope v Prahe. Modelka bola na plagáte vo výklade lekárne…. Ďakujem týmto všetkým účastníčkam za skvelý workshop a kopec zábavy, čo sme si užili – aj napriek nepríjemnému zimnému počasiu…
0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.