bonifacio | black and white challenge #3

Black and white challenge #3. Now, for the first time picture uploaded specifically for the challenge, not fished out of the library…
This is the cave with stone statues at the very end of King Aragon’s Stairways in Bonifacio, Corsica. What a trip! Well, if you are following my blog closely, you are aware that I have fallen in love with Corsica… And whole Stairway trip was just… amazing!Čiernobiela výzva č. 3. A po prvykrát nahrávam originálny záber a nevyťahujem z archívu…
Toto je jaskyňa s kamennými mohylami na samotnom konci schodišťa kráľa Aragona v Bonifáciu na Korzike. Ach, to bol nádherný výlet. Tí, ktorí sledujú moj blog, tak im je jasné, že som sa zamiloval do Korziky… A tento jedinečný výlet proste stál za to…!

Leave a Reply

Your email address will not be published.