landscape layers

Sidelight (close to a sunset) can play miracles with a hilly landscape.
Bočné svetlo (obzvlášť teda tesne pred západom slnka) dokáže v kopečkoch robiť zázrazky.

Or would you prefer black and white version? I was amazed, how many details are hidden in a hazy distance and are able to show up from the RAW file. Have a look on the third from the top level and compare versus the previous version…
PS: Happy new year!! 😉

Alebo sa vám viacej páči táto ČB verzia? Musím priznať, že som bol očarený, keď som zistil koľko detailov sa nachádza v tom vzdialenom opare a boli schopné “vyliezť” z RAW súboru. Obzvlášť si všimnite tú tretiu vrstvu zhora a porovnajte s verziou vyššie…
PS: A ozaj, Šťastný nový rok!

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.