Château in blue

When the timing is right, old castle looks magnificent! Isn’t it? 30 minutes session and – voilá! 

Nikon D800, Nikkor 16-35mm at 22mm, f/8, 30sec, ISO 125

Stačí si to správne načasovať a starý kaštieľ vyzerá úchvatne, však? Stačilo 30 minút a voilá!

Nikon D800, Nikkor 16-35mm at 16mm, f/8, 15sec, ISO 200

Nikon D800, Nikkor 16-35mm at 16mm, f/8, 8sec, ISO 100

Nikon D800, Nikkor 24-70mm at 48mm, f/8, 15sec, ISO 125

Nikon D800, Nikkor 24-70mm at 24mm, f/16, 30sec, ISO 500


Now, this red “thingy” is just a simple metal column in the dock, use to tie the boats. It was illuminated by the small red lamp in the dock and I like the way how it is incorporated in the image. Strong front subject with a red color… Well, there is a saying… “if you don’t know what to do with a picture, add something red!” 😉 See the small behind-the scene image at the bottom.

A táto červená vec je jednoduchý pylón v prístave, o ktorý sa priväzujú lode. Bol osvetlený malým červeným svetielkom a páčilo sa mi, ako je zakomponovaný do scény. Výrazný červený objekt v popredí… Veď viete, čo sa hovorí: “Keď nevieš čo s fotkou, vraz tam niečo červené! 😉 Viď malý záber z mobilu nižšie, aby ste si to mohli lepšie predstaviť…

Nikon D800, Nikkor 16-35mm at 20mm, f/11, 20sec, ISO 320


Mobile shot to show the “red” column.

Leave a Reply

Your email address will not be published.