from my (vast) archive [p52 | w52]

Last theme of this year – and the homework was to go through the library and pick one… The key I have applied was to pick the photo I shot this year, I liked it a lot, but somehow never had a time or a chance to share… So here’s one from the local oldies car expo… The one and only – HUDSON HORNET. And those who have seen movie Cars with their kids – they know!! 😉

Posledná téma tohto roku – domáca úloha bola vybrať jeden záber z archívu… Išiel som na to tak, že som si prešiel archív a vybral fotku, ktorú som nafotil tohto roku, veľmi sa mi páčila, ale nejako som nemal šancu, alebo čas sa s ňou pochváliť… Takže sa podelím o jeden záber z miestneho zrazu veteránov… Sám, veľký HUDSON HORNET! A tí čo videli film Autá so svojimi deťmi, tak tí vedia!!! 😉

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.