architecture – project 52 | week 8

Looking around is sometimes not enough. Look up to see unexpected. That’s what I did and saw those beautiful, symmetrical arches of Cathédrale de Lausanne
Trouble was I didn’t have my tripod with me (!) and the lighting conditions (or lack of light to be precise) required 10 seconds exposure! My favorite solution for this is well documented on the pictures below! 😉 Set the self timer, place the camera on the floor, push the shutter and wait…

Nikon D800, Nikkor 24-70mm at 24mm, f/16 @ 10 sec, ISO 100Pozerať sa iba okolo seba niekedy nestačí. Pozrite sa aj hore aby ste videli veci nečakané. A presne to som spravil aj ja a zbadal som nádherné, symetrické oblúky Katedrály v Lausanne.
Bohužiaľ, nemal som so sebou statív (!) a svetelné podmienky (resp. nedostatok svetla aby som bol presný) vyžadovali 10 sekundovú expozíciu! Moje obľúbené riešenie na tieto situácie je zdokumentované na obrázkoch nižšie… 😉 Nastaviť samospúšť, fotoaparát položiť, vycentrovať, stlačiť spúšť a čakať…     


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.